Oba Sigorta Olarak
Hasar Anında Yanınızdayız

Oba Sigorta olarak hasar anında bütün ekibiyle sizlere destek olmak için hazırdır. Bizlere aşağıdaki telefondan ya da iletişim bilgileri bölümünde belirtilen telefon ve email adresimizden ulaşabilirsiniz.

Hasar Durumlar

Aşağıda çeşitli hasar durumlarında
yapılması gerekenleri okuyabilirsiniz.

Hasar anında yada aracınızla ilgili bir problem yaşadığınızda poliçenizin yapılmış olduğu sigorta şirketini aşağıdaki numarala
Hasarlarınızın beyanı ve tazminat ödemeleri için ekibimiz sizinle beraber çalışacaktır. Bu çalışma için gereken belgeler aşağıda belirtilmiştir. Küçük maddi hasarlı kazalarda kişiler kendi aralarında anlaşmaları halinde tutanakları doldurup tarafların imzalamasıyla tutanak işlemini polis çağırmadan tamamlayabilmektedir. Fakat küçük hasar olsa bile, anlaşmazlık olması halinde polis çağırılıp polisin tutanak tutması sağlanmalıdır. Mobil kaza tutanağı, Android 4.0.3 ve üzeri ya da İOS 7 ve üzeri sürümlü telefonlarda çalışan mobil kaza tutanağı uygulaması kullanılarak tutulabilmektedir. Kaza ile ilgili çekilen fotoğraflar ve bilgiler uygulamaya yüklenerek tutanak tutulabilmektedir. 

Trafik hasarları:

 • Poliçe aslı veya fotokopisi
 • Trafik kazası tespit tutanağı (kaza zaptı)
 • Ruhsat fotokopisi
 • Ehliyet fotokopisi
 • Karşı tarafın aracına ait detayları
 • Karşı tarafın aracına ait ruhsat fotokopisi
 • Karşı tarafın aracına ait poliçe fotokopisi veya aslı

Kasko çarpma ve çarpışma hasarları:

 • Poliçe aslı veya fotokopisi
 • Ruhsat fotokopisi
 • Ehliyet fotokopisi
 • Alkol raporu
 • Beyan
 • Hasarlı aracın fotoğrafı
 • Bulunuyorsa, yük irsaliyesi

Kasko çalınma hasarları:

 • 30 gün sonra karakoldan alınacak bulunamadı zaptı
 • Maliye ve trafik tescil kaydının silineceğine dair yazı)

Kasko cam hasarları:

 • Poliçe aslı veya fotokopisi
 • Sigortalının beyanı
 • Fotoğraf
 • Kırılan camın detayları
 • Hasar gören camların faturası

Konutunuz yada işyerinizde meydana gelebilecek hasarlarda, teknik ekibimiz, aşağıda belirtilen dökümanların ve bilgilerin toplanması konusunda sizlerle beraber çalışacaktır. 

 • Hasarın oluşunu özetleyen beyan yazısı
 • Tapu
 • Ekspertiz için görüşülecek kişinin iletişim bilgileri ve ismi
 • Hasar fotoğrafları
 • Sigorta poliçesi
 • Banka hesap bilgileri
 • Hırsızlık hasarı ise karakol tutanakları
 • Yangın Hasarı ise itfaiye raporu
 • Talep ile ilgili onarım teklifi veya faturası

Nakliyat hasarlarında teknik ekibimiz, sizlerden öncelikle hasar tarihini, tahmini hasar miktarını, hasarın meydana geldiği yeri, ve hasarlı emtea’nın bulunduğu adres ve iletişim bilgilerini isteyecektir. İlk bilgilendirme sonrası, hasarın değerlendirilip, tazminatın ödenmesi için aşağıdaki dökümanlar gerekir, ekibimiz bilgilerin toplanması için sizinle beraber çalışacaktır. 

 • Poliçe aslı veya fotokopisi
 • Fatura fotokopisi
 • Sigortalının rakamsal talebini içerir talep yazısı
 • Taşıma senedi (Deniz taşımalarında konşimento, yurtdışı kara taşımalarında CMR, yurtiçi nakliyelerde sevk irsaliyesi, demiryolu taşımalarında hamule senedi )
 • Satış sözleşmesi
 • Emtea nakliye aracından hasarlı olarak boşaltılmışsa rezerv zaptı (bu zabıtta mutlak surette taşıyan ilgililerinin, deniz taşımalarında gemi kaptanının veya acentesinin, kara taşımalarında kamyon şoförünün, demiryolu taşımalarında demiryolu idaresinin imzalarının bulunması gerekmektedir).
 • İthalatlarda gümrük giriş beyannamesi
 • İhracatlarda gümrük çıkış beyannamesi
 • Emtea gümrüklü sahada hasarlanmışsa gümrük rezerv zaptı
 • Emtea vasıtadan noksan çıkmışsa veya hiç çıkmamışsa müfrez veya ademi teslim ordinosu
 • Taşıma sözleşmesi
 • Time-sheet , çeki listesi veya packing list
 • Hasar trafik kazası sonucu oluşmuşsa trafik zaptı, ehliyet ve ruhsat fotokopileri, alkol raporu, ifade tutanakları kopyası
 • Yükleme manifestosu
 • Sıvı emtea taşımalarında yükleme ve boşaltma limanı Ullage Raporları (gözetim raporları), sahil tankı ölçüm rapoları, boş Tank Sertifikası, Protesto Mektupları, Hasarı gösteren fotoğraflar, ROB ve OBQ raporları
 • Hasardan sorumlu nakliyeci firmaya gönderilen ihtarname kopyası

Nakliye sırasında oluşan hırsızlık hasarlarında:

 • Müşteki ifade tutanakları
 • Olay yeri görgü tespit tutanağı
 • Bulunamadı yazısı
 • Çalınan malların yerine alıcıya gönderilen 2. sevkiyata ilişkin fatura ve sevk irsaliyeleri
 • Malların alıcıya kısmen yada tamamen ulaşmadığına dair alıcı firma beyanı

Anlaşmalı sağlık kurumuna gidilmesi durumunda verilen sağlık kartınız veya tc kimlik numaranız ile almış olduğunuz poliçe kapsamına ve şirket katılım oranına bağlı olarak provizyon işlemine tabi tutulur. Anlaşma harici sağlık kurumuna gidilmesi durumunda talep edilecek genel evraklar aşağıdaki gibidir. 

 • Gidilen kurumun faturası
 • Doktor özel muayenehanesi ise doktor serbest meslek makbuzu, ve tazminat talep formu (doktor tarafından doldurulması gerekir)
 • İlaç ise, doktor reçetesi, fiş/fatura (ilaç küpürleri ile birlikte)
 • Tahlil, radyolojik görüntüleme ve ileri tanı tetkikleri ise, doktor talep yazısı, yapılan tetkik için sonuçlar, raporlar, fatura veya fişler

BİLGİ ALIN

Hoşgeldiniz! Canlı Destek!